image
image image image
image image image

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  • นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางสารสนเทศ
  • ผู้สมัครต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติ ทีมสามารถมีสมาชิกสัญชาติอื่น นอกจากสัญชาติไทยได้ ไม่เกิน 2 คนต่อทีม ผู้สมัครควรมีการศึกษา อาชีพ หรือความชำนาญหลากหลายแตกต่างกัน
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • ทีมละไม่เกิน 5 คนแต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
(ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

คณะกรรมการ

image